Demanti

D e m a n t na pisanje Dnevnog avaza od 31.01.2018. godine.

2.2.2018

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 31.01.2018. godine na stranici 3 pod naslovom „Vojnici OS BiH ostaju bez hrane?!“, čiji je autor Miralem Aščić,  izneseni su neistiniti navodi. Stoga je, u cilju istinitog informiranja javnosti, neophodno na naprijed navedeni članak objaviti tekst demantija sljedećeg sadržaja:

Pripadnici OS BiH ne ostaju bez hrane. Dakle OS BiH imaju dovoljne količine potrebnih prehrambenih artikala.

U odnosu na ukupan broj provedenih tendera u 2017. godini, broj lotova za koje nisu zaključeni okvirni sporazumi i ugovori zanemariv je u odnosu na ukupan broj zaključenih ugovora.

Od ukupno provedenih postupaka za 35 lotova, nije ugovoreno njih 5 i to:

-           lot 14 - Masnoće (Na dva provedena tendera u 2017. godini prijavila su se dva ponuđača, od kojih nijedan nije ispunjavao tehničke uslove propisane u Ministarstvu odbrane BiH).

                (Za artikal ishrane koji nije ugovoren postoji zamjenski artikal)

-           lot 7 -  Polutrajni suhomesnati proizvodi - juneći/goveđi program (Na prvi tender su se prijavila tri ponuđača, od kojih nijedan nije ispunjavao tehničke uslove propisane u Ministarstvu odbrane BiH ili nisu dostavili dokumentaciju po osnovu raspisanog tendera. Na drugi tender prijavio se jedan ponuđač koji nije ispunjavao tehničke uslove propisane u Ministarstvu odbrane BiH).

                (Za artikal ishrane koji nije ugovoren postoji zamjenski artikal)

-           lot 8 -  Polutrajni suhomesnati proizvodi - juneći/goveđi program HALAL ((Na prvi tender su se prijavila 2 ponuđača, od kojih nijedan nije ispunjavao tehničke uslove propisane u Ministarstvu odbrane BiH, dok se na drugi tender nije prijavio nijedan ponuđač).

                 (Za artikal ishrane koji nije ugovoren postoji zamjenski artikal)

-           lot 19 - Svježa i zamrznuta riba (Na dva provedena tendera u 2017. godini prijavio se jedan ponuđača koji nije ispunjavao tehničke uslove propisane u Ministarstvu odbrane BiH).

                (Za artikal ishrane koji nije ugovoren postoji zamjenski artikal)

-           lot 20 - Soja i proizvodi od soje (Na dva provedena tendera u 2017. godini nije bilo prijavljenih ponuđača).

                (Za artikal ishrane koji nije ugovoren postoji zamjenski artikal)

Za naprijed navedene lotove, u skladu sa Pravilnikom o ishrani u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koriste se zamjenski artikli potrebni za kontinuirano snabdijevanje hranom.

Pored ugovora zaključenih na osnovu objavljenih tendera u 2017. godini, MO BiH je također u prošloj  godini zaključilo i ugovore na osnovu ranije potpisanih okvirnih sporazuma, kojima se također osiguravaju potrebne namirnice za kontinuirano snabdijevanje.

Ministarstvo odbrane BiH je analizom tržišta i nemogućnosti da osigura sve artikle ishrane propisane planom ishrane pripadnika OS BiH pokrenulo proceduru izmjene tehničkih uslova i njihovo prilagođavanje tržišnim uslovima. Kao rezultat urađeni su novi tehnički uslovi koji će se primjenjivati u postupcima nabavke u 2018. godini.

Predlažemo da se ubuduće, radi pravovremenog i istinitog informiranja javnosti, sadržaj tekstova o MO BiH i OS BiH koji se planiraju objaviti u javnosti, prethodno provjere kod zvaničnih izvora informacija u MO BiH.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba