Demanti

Demant na netačne navode iznesene u emisiji „Aktuelno“ 08.06.2020. godine

11.6.2020

U emisiji „Aktuelno“ Radio televizije Republike Srpske, dana 08.06.20. godine izneseni su netačni navodi da je trenutni ministar odbrane Bosne i Hercegovine dr. Sifet Podžić, tokom 1993. godine prisustvovao kao major na obuci u Islamskoj Republici Pakistan.

Demant na netačne navode iznesene u emisiji „Aktuelno“ 08.06.2020. godine