Demanti

D e m a n t i na pisanje portala „Hayat.ba“ od 26.1.2023. godine

27.1.2023

Na portalu „Hayat.ba“, 26.1.2023. godine objavljen je članak pod naslovom „Privatnik iz Sarajeva uzurpirao vodovodnu stanicu OS BiH, a Komandant kasarne Boris Perišić - šuti“, sa nizom netačnih navoda i diskriminirajućih namjera.

U cilju dostavljanja preciznih i tačnih informacija te demantija netačnih navoda iz pomenutog članka dostavljamo vam elemente demantija:

Prema navodima portala „Hayat.ba“ navodi se sljedeće:

1. „U neposrednoj blizini kasarne „Butila“ gdje je smještena Glavna logistička baza Oružanih Snaga Bosne i Hercegovine nalazi se vodovodna stanica namijenjena za hidrantsku mrežu kasarne. Prema nezvaničnim informacijama vodovodnu stanicu je uzurpirala jedna privatna firma iz kantona Sarajevo.“

Demanti

1. Nije tačno da je vodovodna stanica uzurpirana od strane privatne firme iz Kantona Sarajevo (firma Hadžić Gradnja koja se nalazi u neposrednoj blizini vodocrpne stanice), kao ni to da su zaposjeli objekat vodocrpne stanice te preuredili za svoje potrebe koristeći vodu i struju kako se navodi i da je to trajalo godinu i po dana.

Naime, objekat vodocrpne stanice je bio miniran i isti nije bilo moguće zaposjesti iz razloga što je bio vidno označen kao minirano područje sve do 16.11.2021. godine kada je izvršeno deminiranje, a navedeno područje zapisnički predato na upotrebu OS BiH.

Od strane firme Hadžić Gradnja pokušana je uzurpacija navedenog objekta dana 17.3.2022. godine da bi dana 18.3.2023. g. u jutarnjim satima komanda Glavne logističke baze OS BiH reagovala tako što je Komandant pozvao direktora firme te zahtijevao prekid svih radova, što je isti i učinio.

Vodocrpna stanica napajala je hidrantsku mrežu kasarne Butila u vrijeme bivše JNA, s obzirom da je ista bila bila minirana i nekompletna, hidrantska mreža kasarne prespojena na gradsku vodovodnu mrežu 2020. godine.

Prema navodima portala „Hayat.ba“ navodi se sljedeće:

2. „Radnici ove firme su porušili zaštitnu ogradu bespravno zaposjeli objekat koji je preuređen za njihove potrebe.“

Demanti

2. Nije tačno, da su radnici firme porušili zaštitnu ogradu i zaposjeli objekat te preuredili za svoje potrebe, jer je ograda vodocrpne stanice zbog dotrajalosti većinom bila oštećena i polomljena, a nakon pomenutog događaja u saradnji sa navedenom firmom i raspoloživim sredstvima pripadnici Glavne logističke baze OS BiH izvršili su ograđivanje i popravak objekta vodocrpne stanice.

Prema navodima portala „Hayat.ba“ navodi se sljedeće:

3. „Eksploatacija vode i struje trajala je godinu i po dana, a nezvanično saznajemo da se nastavlja i dalje.“

Demanti

3. Nije tačno da su radnici navedene firme eksploatisali vodu i struju jer je vodocrpna stanica bila nekompletna (nedostaju iscrpne pumpe sa pratećim armaturama), a komanda Glavne logističke baze OS BiH je 18.3.2022. g. izvršila isključivanje struje, zaključavanje i pečaćenje izvorišta (bunara) i objekta vodocrpne stanice, te svojim aktima regulisala svakodnevni obilazak i kontrolu vodocrpne stanice.

Prema navodima portala „Hayat.ba“ navodi se sljedeće:

4. „Komandant kasarne Butila brigadir Boris Perišić upoznat je sa ovim događajem ali nije poduzeo ništa kao ni njegovi pretpostavljeni u komandi za podršku OS BiH.“

Demanti

4. Nije tačno, da komandant kasarne Butila nije poduzeo ništa jer je o svim navedenim događajima vezano vodocrpnu stanicu pisanim putem izvjestio pretpostavljenu komandu te poduzeo sve mjere na zaštiti i čuvanju vojne imovine, koje smo naveli u tački 3. ove informacije.

Napominjemo da objavljene slike na navedenom portalu ne odgovaraju stvarnom stanju, a što se možete uvjeriti ličnim uvidom isključivo nakon dobijanja odobrenja od MO BiH.

Stoga, u cilju istinitog informisanja javnosti i izbjegavanja eventualnih štetnih posljedica po navedeno lice, kao i narušavanja ugleda MO i OS BiH, zahtijevamo da se hitno objavi ovaj demanti.