Informacije o prijemu u OS BiH

Informacije o procesu prijema kandidata

15.3.2023

Potrebne informacije za prijem u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika kandidati mogu dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju lično ili putem sljedećih telefona: a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437; b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886; c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954. Za školovanje na stranim vojnim akademijama sve upite u vezi oglasa poslati na službenu e-mail adresu: kadet@mod.gov.ba

Oglas i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) nakon objave  oglasa.