Informacije o prijemu u OS BiH

Posjeta Srednjoj strukovnoj školi “Silvije Strahimir Krančević” u Livnu

18.4.2019

Pripadnici Centra za regrutovanje i tranziciju Čapljina posjetili su 16. aprila 2019. godine Srednju strukovnu školu “Silvije Strahimir Krančević“ u Livnu, gdje su prezentovali i promovisali vojni poziv. Prezentacija je izvršena učenicima završnih razreda ove škole.

Svi učenici su pokazali veliko zanimanje za vojnički poziv i školovanje na vojnim akademijama. Prezentaciju je izvršio major Dalibor Prce, načelnik CRT Čapljina u saradnji sa pripadnicima Oružanih snaga BiH, pripadnicima 1.pb 4.pbr potporučnik Marko Pranjić i potporučnik Teo Primorac.

4 FOTO GALERIJA