Informacije o prijemu u OS BiH

Promocija u Odžaku

26.4.2019

U sklopu Kampanje promocije vojnog poziva za 2019. godinu, a po raspisivanju Javnog oglasa za prijem u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnik, pripadnik CRT Tuzla CL Sprečić Nihad, sa brigadirom Duspara Zoranom i promotorima vojnog poziva sa punkta Orašje, su dana 24.04.2019. godine posjetili srednjoškolski centar Odžak i prezentovali vojni poziv u sklopu prezentacije „Postani vojnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“.

U ugodnom druženju sa učenicima završnih razreda srednjoškolskog centra prezenteri i promotori vojnog poziva su navedenoj ciljanoj grupi predstavili Oružane snage Bosne i Hercegovine, šta je vojnički poziv, koje benefite nude Oružane snage BiH te kako se prijaviti na raspisani Javni oglas za prijem u PVS u kategoriji vojnik.

O časnom vojničkom pozivu, iskustvima koje imaju svoje utiske su prenijeli brigadir Zoran Duspara, te promotori vojnog poziva sa punkta Orašje kapetan Marinko Ević i potporučnik Ivon Mijić. Pomoć u realizaciji prezentacije pružili su i kapetan Snježana Oršolić i kapetan Zoran Mišković iz sastava 3.pješadijskog bataljona 6.pbr koji su koji su umnogome pomogli u realizaciji Kampanje, kroz koordinaciju sa školama na terenu.

 

Ovim putem se zahvaljujemo direktorici Srednjoškolskog centra Odžak na prijemu i ustupljenom vremenu i prostoru za našu prezentaciju.

4 FOTO GALERIJA