Informacije o prijemu u OS BiH

Promocija vojnog poziva - integritet u MO i OS BiH na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

24.5.2019

U skladu sa Dinamičkim planom Kampanje promocije vojnog poziva u Oružanim snagama BiH i Planom promocije vojnog poziva – mjere jačanja integriteta u MO i OS BiH za 2019. godinu, tim MO BiH i OS BiH koji su predvodili generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić i pomoćnik ministra odbrane za upravljanje personalom dr. Sead Muratović je 23.05.2019. posjetio Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prilikom izlaganja studentima završne godine prvog ciklusa studija Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije, generalni inspektor brigadni general Mirsad Ahmić je sa inspektorima iz sistema MO i OS BiH, pukovnikom Josip Filipovićem i majorom Enidom Ramić, govorio o aktivnostima koje MO BiH provodi u cilju jačanja integriteta i smanjivanja rizika od korupcije, razvoju profesionalizma, ali i obavezama i očekivanjima od budućih generacija u OS BiH. 

 

Pomoćnik ministra odbrane za upravljanje personalom dr. Sead Muratović i komandant PSOTC-a brigadir Edin Bajramović govorili su o vojnom pozivu kao jedinstvenoj i izazovnoj profesiji kroz daljnje mogućnosti usavršavanja, izgradnju karijere i napredovanja u službi, te ostalim pravima ali i obavezama pripadnika OS BiH. Također, studentima je predstavljen i PSOTC kao institucija na kojoj se, između ostalih, educiraju i studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

 

Studenti Fakulteta političkih nauka su s pažnjom i velikim interesovanjem podržali ovu aktivnost, te kroz niz otvorenih pitanja i diskusija saznali i informirali se o pogodnostima, ali i izazovima vojnog poziva.

 

Studenti su također informirani o aktivnostima MO i OS BiH kroz prezentaciju publikacija koje MO BiH izdaje, odnosno kroz informacije dostupne na web stranici MO BiH.

 

U skladu s Planovima promocije vojnog poziva, MO i OS BiH će u narednom periodu posjetiti veći broj fakulteta širom BiH u cilju bolje, kvalitetnije i sadržajnije prezentacije vojnog poziva mladim ljudima.

 

info - GI

3 FOTO GALERIJA