Oglasi/Konkursi

Obavijest o polaganju stručnog ispita u sklopu konkursne procedure Javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u MO BiH od 25.07.2023.

31.10.2023

Obavijest о polaganju stručnog ispita u sklopu konkursne procedure vezano za javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u MO BiH od 25.07.2023. godine za pozicije:

1/01 Pomoćnik ministra

1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i pregled politika

1/03 Stručni saradnik za odbrambena pitanja i poštivanje propisa

1/04 Stručni saradnik za koordinaciju programa i planova

1/05 Viši stručni saradnik za politiku upravljanja arhivom

1/06 Stručni saradnik za unutrašnju koordinaciju

1/07 Šef Odsjeka za sistem pukova Oružanih snaga BiH

1/08 Stručni saradnik za NATO/PfP programe

1/09 Stručni saradnik za vojno bilateralnu saradnju

1/10 Šef Odsjeka za politike i programe vojno-obavještajnih poslova

1/11 Stručni savjetnik za kontraobavještajnu politiku i vezu sa komplementarnim agencijama

1/12 Viši stručni saradnik za upravljanje automatskim sistemima podrške

1/13 Viši stručni saradnik za školovanje i obuku PVL

1/14 Stručni savjetnik za regulisanje u oblasti zdravstvene zaštite

1/15 Viši stručni saradnik za administriranje plata i naknada

1/16 Viši stručni saradnik za personalna i statusna pitanja

1/17 Stručni savjetnik za ugovaranje nabavke i prodaje klasa III, V, VII i IX

1/18 Viši stručni saradnik za snabdijevanje klasama V, VII i IX

1/19 Stručni saradnik za nomenklaturu neborbene opreme

1/20 Viši stručni saradnik za kontrolu materijalno – finansijske dokumentacije

1/21 Stručni saradnik za kontrolu materijalno – finansijske dokumentacije

1/22 Stručni savjetnik za spor i radni spor

1/23 Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove

1/24 Prevodilac

Polaganje stručnog ispita je 6. i 7.11.2023. godine u 9.00 sati u Domu Oružanih snaga BiH.