Oglasi/Konkursi

OBAVJEŠTENJE o poništenju dijela Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH i civilnih lica na službi u Oružanim snagama BiH od 13.10.2023. godine

12.12.2023