Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Nјemačke, za školsku 2025/2026. godinu

4.6.2024

JAVNI  KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Nјemačke, za školsku 2025/2026. godinu 

Obrasci koje popunjava kandidat: IZJAVA/PRIJAVA/SAGLASNOST/BIOGRAFIJA

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu: kadet@mod.gov.ba