Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za izbor kadeta za školovanjе na vojnim akademijama u Republici Grčkoj, za školsku 2024/2025. godinu

20.6.2024

JAVNI KONKURS za izbor kadeta za školovanjе na vojnim akademijama u Republici Grčkoj, za školsku 2024/2025. godinu

PRIJAVA, BIOGRAFIJA, SAGLASNOST i IZJAVA

Informacije u vezi konkursa:

Sektor za upravljanje personalom MO BiH - 033/285-691

Odsjek za školovanje, obuku i profesionalna pravila MO BiH - 033/286-502

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba