Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja)

23.9.2021