Oglasi/Konkursi

Obavještenje za polaganje pismenog i usmenog (intervju) dijela stručnog ispita za prijem pripravnika u Ministarstvu odbrane BiH po raspisanom Javnom oglasu od 19.11.2021.

6.9.2022

Obavještenje o terminima za polaganje pismenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursne procedure za prijem pripravnika u Ministarstvu odbrane BiH, po raspisanom Javnom oglasu objavljenom na web stranici ADS BiH 19.11.2021. godine i web stranici MO BiH dana 19.11.2021. godine, sa krajnjim rokom za prijavu 03.12.2021. godine, te na osnovu Odluke, br. 10-34-1-2423-1121 od 19.07.2022. godine.

Polaganje pismenog dijela stručnog ispita će se održati dana srijeda, 14.09.2022. godine u sali Doma Oružanih snaga BiH, ulica Zelenih beretki br. 2, Sarajevo prema sljedećem rasporedu:

09.30 sati za pozicije:

Pripravnik sa završenim zvanjem Inžinjer saobraćaja

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor ekonomije ili dipl. ekonomista

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor arhitekture

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor mašinstva – odbrambene tehnologije

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor kulturolog

10.00 sati za pozicije:

Pripravnik sa završenim zvanjem Diplomirani menadžer sigurnosti

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor poljoprivrede, opći smjer

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor sigurnosnih i mirovnih studija

10.30 sati za pozicije: 

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor prava            

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor psihologije

Sa kandidatima koji ostvare skor 70% na pismenom dijelu stručnog ispita obavit će se i usmeni dio (intervju). Termin za održavanje usmenog dijela intervjua komisija će kandidate obavijestiti nakon pismene provjere znanja.