Oglasi/Konkursi

JAVNI POZIV za prijavu i dostavu ponuda na Javni oglas za prodaju viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava i eksploziva

15.12.2022