Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Akademiji Kopnene vojske Oružanih snaga Republike Italije za školsku 2023/2024. godinu

12.4.2023

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Akademiji Kopnene vojske Oružanih snaga Republike Italije za školsku 2023/2024. godinu

Obrasci koje popunjava kandidat:

PRIJAVA

IZJAVA

BIOGRAFIJA

SAGLASNOST

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba