Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2023/2024. godinu

15.5.2023

JAVNI  KONKURS za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2023/2024. godinu

Obrasci koje popunjava kandidat: IZJAVA/BIOGRAFIJA/PRIJAVA/SAGLASNOST

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba