Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, za školsku 2024/2025. godinu

9.6.2023

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, za školsku 2024/2025. godinu

Obrasci koje popunjava kandidat:

IZJAVA/PRIJAVA/ SAGLASNOST/BIOGRAFIJA

 

Informacije u vezi konkursa:

Sektor za upravljanje personalom MO BiH - 033/285-691

Odsjek za školovanje, obuku i profesionalna pravila MO BiH - 033/286-502

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba