Vijesti

Obavještenje: u narednoj sedmici realizacija posmatračkog leta „Otvoreno nebo“ nad BiH

19.4.2024

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom komunikacija i transporta i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizirati posmatrački let Savezne Republike Nјemačke, Mađarske, Republike Hrvatske, Republike Francuske i Češke Republike, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“, u periodu od 22. do 26. aprila 2024. godine.

Ovom prilikom, obavještavaju se građani da se radi o najavlјenoj aktivnosti, u toku koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima, pridružiti prateći tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i transporta te da nema potrebe za zabrinutošću i strahom.

Posmatrački let će biti izvršen avionom zrakoplovnih snaga Savezne Republike  Nјemačke (A319OH). Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni u toku zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom „Sarajevo“. Snimanje teritorije se vrši senzorima certificiranim u skladu sa odredbama Ugovora, nakon pregleda od strane pripadnika Oružanih snaga Bosne i  Hercegovine.

Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlјe iznad koje se obavlјa posmatrački let u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji  posmatračkih letova kako iznad teritorije Bosne i Hercegovine tako i iznad teritorije  drugih zemalјa članica.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba