Vijesti

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na godišnjem sastanku implementacije DEEP programa za BiH u Briselu

19.4.2024

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Ministarstva sigurnosti i NATO Štaba Sarajevo, na čelu sa komandantom Komande za obuku i doktrinu OS BiH brigadirom Tonijem Mišićem, učestvovali su od 16. do 17. aprila 2024. godine u sjedištu NATO-a u Briselu na godišnjem preglednom sastanku (Annual Review) implementacije DEEP programa za BiH.

Domaćin sastanka je bio program menadžer za implementaciju NATO DEEP za BiH Pavel Anastasov,  sa nadležnim mentorima za podoficirsku, instruktorsku, oficirsku, ADL i jezičku obuku.

Govoreći o rezultatima implementacije NATO DEEP programa BiH koji je ušao u šestu godinu implementacije i koji ima oko 20 aktivnosti godišnje, gospodin Anastasov je istakao da program ima visok stepen realizacije. Od 16 partnerskih zemalja koje trenutno implementiraju NATO DEEP program, BiH je na drugom mjestu, odmah nakon Ukrajine. Istakao je da tim, koji težišno radi na implementaciji, Komanda za obuku i doktrinu pokazuje visoku posvećenost i ima izvrsne ljudske resurse čiji angažman je već tražen kao podrška drugim partnerskim zemljama u sastavu mobilnih timova. 

Ukazano je da osoblje, koje radi na obuci, treba pravovremeno zanavljati, te ubrzanije raditi na optimizaciji statusnih rješenja instruktorskog kadra, kako bi godišnji plan obuke imao efikasniju realizaciju.

U tom svjetlu, posebno je podržan nedavni napor MO i OS BiH da se paralelno sa implementacijom programa DEEP, kroz NATO Inicijativu izgradnje odbrambenih kapaciteta (DCBI), u listu priopriteta uvrsti zanavljanje kritične infrastrukture, sa fokusom na smještajne i nastavne objekte KOiD-a.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba