Vijesti

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić uručio pohvalu potporučniku Mariji Miličević za izuzetne rezultate postignute u dosadašnjoj službi u OS BiH

28.3.2013

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić primio je danas potporučnika Mariju Miličević, koja je na službi u 4. pbr OS BiH na dužnosti komandira voda, sa kojom je razgovarao o ulozi žene u OS BiH.

Povod za prijem je obraćanje potporučnika Marije Milićević na zajedničkom skupu povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena, koji je održan u Parlamentu BiH, u organizaciji Ambasade SAD u BiH, NATO štaba u Sarajevu i Agencije za ravnopravnost polova, koje je imalo zapažen odjek među učesnicima i u javnosti.

Tokom prijema i razgovora, ministar Osmić je dosadašnje zalaganje Marije Miličević u službi u OS BiH istakao kao odličan primjer, koji treba poslužiti ostalim pripadnicama i pripadnicima OS BiH za njihov angažman u izvršavanju njihovih svakodnevnih obaveza.

Potporučnik Marija Miličević je karijeru u OS BiH započela 2010. godine kao vojnik. Pored niza zapaženih rezultata koje je postigla na obuci i u izvršavanju svakodnevnih obaveza, treba napomenuti da je bila u sastavu Jedinice OS BiH u misiji u Afganistanu.

U svom obraćanju učesnicima zajedničkog skupa povodom Međunarodnog dana žena Marija Miličević je, između ostalog, a u vezi svog učešća u misiji u Afganistanu, rekla da se njena misija nastavila i po povratku u Bosnu i Hercegovinu i da je iskustvo prenosila na druge kolege, glasno i jasno govoreći, da jeste žena vojnik, ali da je časno i pošteno odradila svoju misiju i da isto tako radi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

„Da bi nas naše kolege poštovale i da bismo bile ravnopravne, svoj posao moramo raditi časno i pošteno bilo u misiji izvan zemlje ili u njoj. Stoga da bismo zadobili poštovanje trebamo prvenstveno poštovati same sebe, biti potpora jedna drugoj i isključivo svojim radom pokazati da možemo biti ravnopravne sa svojim kolegama“, rekla je na kraju svog obraćanja na pomenutom skupu potporučnik Marija Miličević.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba