Vijesti

Oružane snage BiH nastavljaju borbu protiv poplava u ugroženim područjima

16.5.2014

Oružane snage BiH su danas 16.maja nastavili borbu protiv poplava u ugroženim područjima Bosne i Hercegovine i sa svojim kapacitetima i raspoloživim sredstvima pomažu civilnom stanovništvu.

U toku cijelog dana kontinuirano je angažovano 6 helikoptera Oružanih snaga, uglavnom na relaciji  Maglaj – Doboj – Doboj Jug i oni su angažovani na najhitnijim slučajevima (trudnice, evakuacija djece, bolesnici), kao i u područjima: Petrovo selo, Banja Luka, Krupa na Vrbasu, Vukosavlje.

Pripadnici Oružanih snaga djelovali su sa svim raspoloživim resursima: čamcima, motornim vozilima, ljudstvo, sanitetskim  vozilima, inžinjerijske mašine, cisterne, i to na područjima: Bijeljina, Zenica, Šekovići, Živinice, Kalesija, Žepče, Željezno polje, Lukavac, Zvornik, Janja, Banja Luka, Maglaj, Krupa na Vrbasu, Prijedor, Orašje, Sanski Most, Derventa, Travnik, Prijedor, Karakaj, Tuzla, gdje vrše evakuaciju, doturaju hranu, vodu, lijekove, sanitetski materijal, prevoze medicinsko osoblje, bolesna i povrijeđena lica itd.

Ukupno je angažovano preko 650 vojnika, 80 motornih vozila (do 15,00 sati), angažovano je 6 helikoptera, 36 čamaca, 2 autobusa, inžinjerijske mašine, cisterne, sanitetska vozila.

Danas je na vojne lokacije evakuisano i smješteno u vojne objekte preko 360  ljudi, gdje su im Oružane snage BiH osigurale hranu i potrebne uslove za smještaj i boravak.

U Željeznom polju smo evakuisali helikopterom 30 djece, 29 odraslih osoba, 2 nepokretne osobe (ukupno 61), od čega je jedna osoba prebačena u Kantonalnu bolnicu Zenica. Tu je angažovan jedan vod pješadije 5.pbr. OS BiH (oko 40 ljudi). Oni su angažovani neposredno, na prihvatu i ukrcavanju u helikoptere. Također, iz Žepča helikopterom je evakuisano 6 civila.

Također, danas je iz Petrova kod Doboja 16 pacijenata prebačeno helikopterom na dijalizu u Banja Luku, jedna trudnica je zbrinuta i jedna evakuacija trudnice iz Maglaja za Zenicu je u toku. U Zenici smo radili nasipe čitav dan, kao i na rijeci Savi kod Orašja.

Pripadnici OS BiH koji nisu mogli doći na svoje lokacije, priključili se Civilnoj zaštiti i rade sa njima.

Pilot 2. Helikopterskog skvadrona Zračnih snaga OS BiH major Stjepan Brakić nam je rekao da je samo posljednjom akcijom koja je trajala tri sata evakuisao 94 osobe iz rejona Maglaja, Željeznog polja i Žepča i ukupno pola tone tereta, uprkos veoma teškim vremenskim uslovima. Ova akcija je završena u 16,30 sati.

Za angažman Oružanih snaga teškoće predstavljaju nepristupačan teren, loše vrijeme, ali svi odlučno i hrabro izvršavaju sve zadatke na evakuaciji i zaštiti stanovništva.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

4 FOTO GALERIJA