Vijesti

Organizacija NATO vježbe je u početnoj fazi usaglašavanja - nisu utvrđeni niti scenarij, niti sudionici, kao ni sredstva kojima bi se vježba izvodila

20.2.2018

Povodom informacije portala Dnevnik.ba od 20.02.2018. godine o navodnom organiziranju NATO-ove vježbe sa avionskom eskadrilom i osiromašeninim uranijem na poligonu Manjača, a koju su prenijeli i drugi printani i elektronski mediji, i imajući u vidu vrlo tendenciozono pisanje, te iznošenje apsolutno netačnih informacija, ovim putem objavljujemo demantij iskaza o namjeri Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH da organiziraju NATO vježbu sa avionskom eskadrilom.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ostvaruje uspješnu bilateralno-odbrambenu saradnju s velikim brojem država u i izvan Evrope, uključujući i Sjedinjene Američke Države.

 

U sklopu bilateralne saradanje sa SAD-om pored niza drugih aktivnosti, razmatra se i realizacija vježba zračno-kopnene integracije - Air to Ground Integration tokom 2019. godine.

 

Eventualna organizacija predmetne vježbe u početnoj je fazi usaglašavanja, te još nisu utvrđeni niti scenarij, niti sudionici, kao ni sredstva kojima bi se vježba izvodila.

 

Ovom prilikom naglašavamo da za sve vojne vježbe koje se organiziraju u BiH, a koje podrazumijevaju i sudjelovanje međunarodnih subjekata, Ministarstvo odbrane BiH prethodno pribavi odobrenje Predsjedništva BiH, te operativne pripreme i samu realizaciju koordinira sa svim drugim institucijama u BiH. Također, i za konkretnu vježbu, ukoliko se utvrdi namjera organiziranja iste, MO BiH će tražiti odobrenje Predsjedništva BiH.

 

Tokom sastanka s generalmajorem Јohnom Gronskim, zamjenikom komandanta Komande američkih kopnenih snaga za Evropu, koji je održan u MO BiH 13.02.2018. godine razgovaralo se o mogućem sudjelovanju OS BiH u NATO vježbama za upravljanje krizama. Nije bilo riječi o vježbi Air to Ground Integration.

 

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba