Vijesti

Ministarstvo odbrane BiH nudi posao, obuku i profesionalnu karijeru u Oružanim snagama BiH – objavljen Javni oglas za popunu 815 upražnjenih formacijskih mjesta u početnom činu vojnika

27.4.2018

Ministarstvo odbrane BiH svake godine raspisuje oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući priliku mladim, svršenim srednjoškolcima da se nakon školovanja zaposle u Oružanim snagama BiH.

Javni oglas za popunu 815 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH objavljen je u petak, 27. 4. 2018. godine, na web-stranici Ministarstva odbrane BiH i traje 21 dan od dana objavljivanja.

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definirane oglasom (fizička spremnost, godine starosti, itd.).

Na ovaj način Ministarstvo odbrane BiH pruža mogućnost mladim građanima i građankama BiH, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju častan posao sa sigurnom plaćom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Planirano je da se završetak obuke i prijem u profesionalnu vojnu službu realizuje kroz dvije klase i to:

- 408 vojnika, potpisivanje ugovora 1. 9. 2018. godine (XX klasa) i

- 407 vojnika, potpisivanje ugovora 31. 12. 2018. godine (XXI klasa)

Proces odabira i selekcije će otpočeti već sa ocjenom ispravnosti prijava. Zainteresovani kandidati će morati zadovoljiti osnovne i posebne uslove navedene u oglasu.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u Sarajevu - kasarna „Rajlovac“, Banjoj Luci - kasarna „Kozara“, Čapljini - kasarna „Božan Šimović“ i Tuzli - vojna baza „Aerodrom Dubrave“.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i nakon završenog intervjua izvršiti izbor i predložiti ministrici odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku izabrani kandidati će morati uspješno proći zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

Kandidati, koji uspješno završe osnovnu vojnu obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju lično ili putem sljedećih telefona:

a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437

b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886

c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084

d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Više informacija o uslovima oglasa mogu se doznati na internet stranici Ministarstva odbrane BiH - http://www.mod.gov.ba.

Video prilog o prijemu vojnika u Oružane snage BiH možete pogledati/preuzeti sa YouTube kanala MO BiH na: https://www.youtube.com/watch?v=JXUlp-lx_Vo