Vijesti

Sastanak o utvrđivanju seta partnerskih ciljeva za BiH sa predstavnicima Glavnog štaba NATO-a iz Brisela za 2021. godinu

25.6.2021

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH održali su 25. juna 2021. godine radni sastanak putem video-konferencije sa predstavnicima Glavnog štaba NATO-a iz Brisela u vezi sa utvrđivanjem seta partnerskih ciljeva za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu. Sastanak je održan u formatu - 30 zemalja, Bosna i Hercegovina zajedno sa partnerima.

Vođa delegacije za Bosnu i Hercegovinu bio je pomoćnik ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović, dok je vođa delegacije Glavnog štaba NATO-a iz Brisela bio zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za operacije Jonathan Parish, uz prisustvo PARP oficira za BiH Rohana Maxwella. Sastanku je prisustvovao i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH generalmajor Ivica Jerkić, sa saradnicima, te predstavnici Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u.

Prethodno današnjem sastanku, u martu 2021. godine održan je dvodnevni sastanak o predloženim novim partnerskim ciljevima, kao i onim koji su ranije dodijeljeni. To je bila i prilika da se naglasi značaj partnerskih ciljeva, a koji uključuju niz mjera koje su potrebne da bi oružane snage zemalja Partnerstva za mir (PfP) ostvarile viši stepen sposobnosti zajedničkog djelovanja sa snagama ostalih članica NATO-a.

S tim u vezi, održavanje današnjeg sastanka je doprinijeo kvalitetnijem utvrđivanju seta partnerskih kako bi se pristupilo njihovoj implementaciji, a sve u skladu sa preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine u Procesu planiranja i revizije (Planning and Review Process – PARP) koji sadrži ukupno 35 partnerskih ciljeva.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

 

3 FOTO GALERIJA