Vijesti

General Kolenda na Konferenciji komandanata kopnenih vojski partnerskih zemalјa NATO-a

8.10.2021

Zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse brigadni general Tomo Kolenda učestvovao je na Drugoj konferenciji komandanata kopnenih vojski partnerskih zemalјa (2nd Partners Land Commanders, Conference - PLCC21). Konferencija pod nazivom „Partnerstvo u odvraćanju i odbrani“ održana je u organizaciji Komande kopnenih snaga NATO-a (Allied Land Command - LANDCOM) od 5. do 7. oktobra 2021. godine, u Izmiru, Republika Turska.

Osim predstavnika OS BiH na konferenciji su učestvovale i delegacije zemalja Partnerstva za mir (PfP) među kojima su Azerbejdžan, Finska, Gruzija, Irska, Švedska, Ukrajina, potom Alžir, Egipat, Jordan, Maroko i Tunis koji participiraju u Mediteranskom dijalogu (Mediterranean Dialogue), te Katar, Kuvajt potpisnici Istanbulske inicijative za saradnju (Istanbul Cooperation Initiative), kao i Australija, Kolumbija, Japan, Mongolija i Novi Zeland koji učestvuju u sklopu inicijative Partneri širom svijeta (Partners across the Globe).

Na konferenciji kojom je predsjedavao zamjenik komandanta LANDCOM-a generalpukovnik Richard Cripvell, razgovaralo se o tome kako poboljšati strateško partnerstvo i izgradnju partnerskih sposobnosti i interoperabilnosti, kroz otvorene diskusije, brifinge na strateškom nivou i kroz stvaranje međusobnih odnosa.

Teme ovogodišnje konferencije su proizašle iz usvojene nove NATO-ove strategije – „Odvraćanje i odbrana“ (Deterrence and Defence).

U prvom dijelu konferencije govorilo se o viziji Komande kopnenih snaga NATO-a do 2024. godine, kako unaprijediti obuku sa partnerskim oružanim snagama, o sadašnjosti i budućnosti vojne saradnje sa partnerskim zemljama, NATO misiji Odlučna podrška u Afganistanu, o promjenjivom karakteru rata, o nastojanjima LANDCOM-a u smislu operacionalizacije ljudske sigurnosti i zaštite civila. Također, jedna od bitnijih tema konferencije sa stajališta sagledavanja procesa uključivanja OS BiH u euroatlantske integracije govorilo se o gruzijskim odbrambenim snagama i njihovim nastojanjima za članstvom u NATO. 

U nastavku konferencije, raspravljalo se o vojnoj saradnji na nivou NATO Savezničke komande za operacije (SHAPE), o mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda, o evoluciji NATO operacija i saradnji sa partnerskim zemljama u novim aktivnostima odvraćanja i odbrane, a jedna od tema bila je posvećena iskustvu Finske kao partnera NATO-a.

Prema ocjeni generala Kolende konferencija je bila odlična prilika da se razmijene iskustva o aktivnostima u NATO-u i budućim koracima u partnerskim odnosima. OS BiH trebaju efikasno koristiti mogućnosti koje partnerstvo pruža, kako bi poboljšali svoje odbrambene sposobnosti.

U sastavu delegacije Oružanih snaga BiH na konferenciji uz generala Kolendu bio je i pukovnik Herman Jerman.

Info - OK OS BiH