Vijesti

U Sarajevu počela NATO godišnja konferencija po OCC E&F programu

13.10.2021

Od 13. do 15. oktobra 2021. godine u hotelu Hills u Sarajevu održava se NATO godišnja konferencija po Programu ocjenjivanja operativnih sposobnosti (OCC E&F). Domaćin godišnje konferencije su Oružane snage Bosne i Hercegovine, uz učešće predstavnika NATO komandi na čelu sa NATO-ovom Vrhovnom komandom savezničkih snaga u Evropi (SHAPE), kao i predstavnika 28 partnerskih zemalja.
VIDEO PRILOG: https://www.youtube.com/watch?v=P1fCqh0VbeQ

Konferenciju je otvorio zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, koji je naglasio važnost OCC E&F programa kao uspješnog mehanizma saradnje i okvira za izvođenje zajedničkih vježbi i obuke sa članicama NATO, gdje partnerske zemlje imaju priliku izgraditi vojne sposobnosti i povećati uzajamno povjerenje.

Cilj održavanja konferencije predstavlja razmjenu informacija o dostignutim rezultatima u okviru OCC E&F programa i alata koji podržavaju evaluaciju jedinica i aktivnosti svake od zemalja partnera, te koordinaciju predstojećih aktivnosti po navedenom programu.

NATO Program operativnih sposobnosti je mehanizam Programa „Partnerstvo za mir“ kroz koji se vrši obuka i ocjenjivanje unaprijed deklariranih jedinica prema NATO standardima. Oružane snage Bosne i Hercegovine su od 2011. godine počele sa primjenom OCC E&F programa i do 2018. godine je uspješno certificirano 11 jedinica OS BiH koje su od strane NATO ocjenjivača ocijenjeni kao borbeno spremni, a od 2018. godine OS BiH su u procesu ocjenjivanja i certificiranja jedinice nivoa bataljona (INF-L-BNG), koja je planirana da 2022. završi četverogodišnji ciklus ocjenjivanja.

Ovaj program je u sinergiji sa Partnerskim ciljem Oružanih snaga BiH „Doprinos borbenom jedinicom“, kao i smjernicama Ministarstva odbrane BiH da, najkasnije do 2023. godine, Oružane snage BiH imaju 8% spremnih pripadnika za učešće u NATO-vođenim operacijama i međunarodnim operacijama podrške miru.

Info - ZŠ OS BiH

8 FOTO GALERIJA