Vijesti

NATO desk oficir State Departmenta SAD-a u posjeti MO BiH

14.10.2021

Pomoćnik ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović primio je u radnu posjetu 14. oktobra 2021. godine NATO desk oficira Ureda za regionalnu sigurnost i političko-vojne poslove State Departmenta SAD-a gospođu Khulood Kandil i vojnog atašea SAD-a u BiH brigadira Michaela Tarquinta.

Pomoćnik Šajinović je nakon uvodnih riječi dobrodošlice upoznao prisutne o trenutnom  učešću BiH u partnerskim programima NATO-a. Između ostalog, naveo je da je MO BiH aktivno u implementaciji NATO-ove inicijative Izgradnja integriteta u sektoru odbrane „Building Integrity“ od 2008. godine, te da je već treću godinu u NATO-ovom programu DEEP - unapređenja edukacije u oblasti odbrane, sa fokusom na reviziju karijernih podoficirskih kurseva i reviziju nastavnih planova obuke instruktorskog kadra.

„Bosna i Hercegovina spada u kategoriju veoma aktivnih članova koji učestvuju u programima i vježbama NATO-a, na pojedinim kao i domaćin, a primjer je i nedavno održana NATO godišnja konferencija po OCC E&F programu. Od treninga imamo velikog benefita, ali nedostatak opreme i veliki razlika između potreba i resursa predstavlja veliki problem za MO i OS BiH. OS BiH su deklarisale Bataljonsku grupu lake pješadije, a jedinica prolazi certifikaciju kroz mehanizam Koncepta operativnih sposobnosti, ocjenjivanja i povratnih informacija (OCC E&F). Nivo dva samoocjenjivanja (SEL-2) je realiziran u septembru 2021. godine te je za septembar naredne godine predviđeno finalno ocjenjivanje NEL2. BiH planira završiti certifikaciju jedinice do 2023. godine, ali ovo uveliko zavisi od raspoloživih resursa“, naglasio je Šajinović.

NATO desk oficir Ureda za regionalnu sigurnost i političko-vojne poslove Kandil je iznijela zahvalnost za dobru saradnju i učešće OS BiH u operacijama podrške miru u Afganistanu.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

5 FOTO GALERIJA