Vijesti

Ekspertski tim NATO-a za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane – DEEP u posjeti Ministarstvu odbrane BiH

28.10.2021

NATO-оv tim za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane– DEEP boravi u posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH od 25. do 29. oktobra 2021. godine.

Bosna i Hercegovina je krajem 2018. godine postala učesnik NATO-ovog Programa DEEP (Defence Education Enhancement Programme) koji je fokusiran na reviziju karijernih podoficirskih kurseva, kurseva engleskog jezika, te reviziju nastavnih planova i obuke instruktorskog kadra.

Ovaj program se realizira u skladu sa godišnjim Akcionim planom počev od 2019. godine, a ovogodišnju jednosedmičnu evaluacijsku posjetu NATO tima predvodi dr. Pavel Anastasov, program menadžer za Bosnu i Hercegvoinu iz NATO štaba u Briselu.

U sastavu ovog tima su još i akademski saradnici iz oblasti vojne edukacije NATO zemalja.

Od strane naše institucije ovaj program se realizira prema funkcionalnim nadležnostima, a težišne aktivnosti iz ovog programa su do sada realizirane u Komandi za obuku i doktrinu, a za potrebe daljnjeg planiranja edukacije prema preporukama ovog tima očekuje se značajniji angažman vodećih ljudi iz Ministarstva odbrane BiH, posebno Sektora za upravljanje personalom, Sektora za politiku i planove i Zajedničkog štaba OS BiH.

Tokom posjete tim se sastao sa predstavnicima NATO Štaba u Sarajevu, odgovornim licima iz sastava OS BiH za planiranje, razvoj i realizaciju podoficirskih i jezičkih kurseva u CPR KOiD u Travniku i Rajlovcu, kao i sa predstavnicima Uprave za personal Zajedničkog štaba OS BiH.

Na završnom sastanku u Ministarstvu odbrane BiH, predstavnike NATO DEEP tima pozdravio je pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju gosp. Zoran Šainović koji je gostima iskazao dobrodošlicu i zahvalu na njihovom angažmanu na podršci MO i OS BiH u procesu unapređenja oblasti edukacije u našim institucijama.

On je naglasio značaj ove posjete, kao i nalaza i izvještaja ovog tima koji će zasigurno pomoći našoj instituciji da implementira preporuke, pozitivne prakse i dostignuća NATO u ovoj oblasti.

Program menadžer DEEP programa za Bosnu i Hercegovinu dr. Pavel Anastasov je u ime tima izvijestio o programu posjete, predstavio planove za naredni period i identificirao oblasti i polja na kojima je potreban značajniji angažman MO i OS BiH, te iskazao opredijeljenost NATO-a da u budućnosti podrži razvoj i unapređenje određenih segmenata ovog programa u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine.

Ovom završnom sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra odbrane za upravljanje personalom Sead Muratović i pomoćnik ministra za politiku i planove Dženan Redžo i tom prilikom su razmijenjena mišljenja o načinima, modalitetima i mogućnostima unapređenja ovih procesa u MO i OS BiH.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

8 FOTO GALERIJA