Vijesti

Delegacija predstavnika CEDC-a u posjeti Ministarstvu odbrane BiH

23.3.2023

Ministar odbrane BiH Zukan Helez predvodio je delegaciju MO BiH na sastanku sa delegacijom predstavnika Centralnoevropske odbrambene saradnje (Central European Defence Cooperation - CEDC), na čelu sa generalmajorom Antonom Wesselyem i Nj.E. Urlike Hartmann, ambasadoricom Republike Austrije, 23. marta 2023. godine.

Tema današnjeg sastanka bila je sagledavanje mogućnosti osnivanja obrazovno-odbrambene institucije (WBDC – Western Balkan Defence College) u Bosni i Hercegovini.

Ministar odbrane Helez je naglasio da MO BiH pozitivno gleda na inicijativu članica CEDC-a za jačanje odbrambeno-obučnih kapaciteta i ulaganje u infrastrukturu OS BiH kroz uspostavu Odbrambenog koledža Zapadnog Balkana, koji bi osim za potrebe MO i OS BiH, omogućio i kvalitetnu edukaciju pripadnicima odbrambenih institucija zemalja regiona. Također, ministar Helez ističe da ovaj sveukupno izazovni projekat predstavlja još jedan pokazatelj zainteresiranosti Evropske unije za regiju Zapadnog Balkana.

Nj.E. Urlike Hartmann, ambasadorica Republike Austrije, u svom obraćanju je navela da današnja posjeta delegacije CEDC-a ima informativni karakter, kako bi se ispitala situacija po pitanju ostvarivanja ambicioznog projekta od velike važnosti kako za BiH tako i za čitavu regiju. Izrazila је uvjerenje da osnivanjem navedene obrazovne institucije MO BiH se stavlja u bitan položaj, a samim tim se i podiže reputacija BiH.

Generalmajor Wessely je objasnio da bi uspostavljanje koledža trebala biti obaveza EU, a uzor bi im bio baltički koncept koji je razvijen 1999. godine, sa krajnjim ciljem ostavljanja institucije u trajnom vlasništvu Bosni i Hercegovini. U nastavku, general Wessely je naznačio da investicijom u obrazovnu ustanovu, EU bi dala do znanja, kako BiH i države regiona spadaju u prioritete po pitanju ulaganja, te da bi koledž po svom osnivanju predstavljao viši nivo vojno-obrazovne institucije.

Ministar Helez se zahvalio gostujućoj delegaciji na želji da se projekat ostvari baš u BiH, zaključujući da ovakve ideje predstavljaju podstrek državi za ispunjavanje njenih obaveza koje su potrebne za punopravno članstvo u EU.  

U nastavku sastanka, kroz prezentaciju je predstavljeno na koji bi način funkcionirao Odbrambeni koledž, te su razmijenjena mišljenja između delegacija potrebna za realizaciju idejnog projekta.

Na sastanku su, pored navedenih, prisustvovali i zamjenik ministra za upravljanje resursima Aleksandar Goganović, pomoćnici ministra odbrane za politiku i planove, međunarodnu saradnju, upravljanje personalom i nabavku i logistiku, te predstavnici ambasada i ministarstava odbrane Republike Češke i Republike Austrije.


Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

8 FOTO GALERIJA