Vijesti

U Pazariću promovirana 10. klasa podoficira OS BiH

28.4.2023

U prisutnosti ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza i načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnika Senada Mašovića, u petak 28. aprila 2023. godine, u Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu OS BiH u Pazariću svečano je promovirana 10. klasa podoficira OS BiH.

Ukupno 54 vojnika, među kojima je i sedam žena, u Pazariću je završilo podoficirski kurs rukovodilaca materijalnih sredstava, nakon što su za podoficirsku obuku odabrani po preporuci svojih komandanata. U prisutnosti njihovih porodica, nakon polaganja svečane zakletve, uz lične čestitke ministra Heleza, generala Mašovića i pomoćnika ministra odbrane BiH Seada Muratovića, dodijeljen im je prvi podoficirski čin vodnika. Najbolja u klasi bila je vodnik Vesna Railić.

U prigodnom obraćanju, ministar Helez je čestitao novim podoficirima i njihovim porodicama te istakao da se provođenje iz postojećeg vojničkog sastava u podoficire, putem preporuka komandanta, vlastitim sistemom selekcije i obuke, pokazalo kao efikasan način podmlađivanja podoficirskog kadra.

„Vi ste dokaz da su pripadnici OS BiH spremni za izvršavanje svih dodijeljenih im misija i zadataka, da uvijek možemo više i bolje te da se ne treba plašiti novih početaka“, rekao je ministar Helez. „Imate obavezu da istim entuzijazmom nastavite na svojim prvim dužnostima u svojim jedinicama, da nesebično primijenite sva stečena znanja, budete lični primjer, stvarni vođa i uzor.“

Istom prilikom general Mašović je novim podoficirima zaželio da svojim zalaganjem i dalje nastave sa predanim i profesionalnim radom, pa i da svoju karijeru dalje nastave u činu oficira OS BiH.

„Vi ste dokaz da se u Oružanim snagama BiH cijeni znanje, vještina, profesionalizam i uporan rad u zakonskim okvirima. Na tim načelima nastavite i na podoficirskim dužnostima te ponovno dokažite da su pripadnici BiH najbolji dio bosanskohercegovačkog društva“, rekao je general Senad Mašović.

Nove podoficire i njihove porodice prigodnim je govorom pozdravio i komandant Centra za osnovnu obuku OS BiH pukovnik Alem Kaplan.  

Video - U Pazariću promovirana 10. klasa podoficira OS BiH

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

13 FOTO GALERIJA