Vijesti

Ministar odbrane Zukan Helez u radnoj posjeti Zajedničkom štabu OS BiH

8.5.2023

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, sa saradnicima, posjetio je 8. maja 2023. godine Zajednički štab Oružanih snaga BiH gdje je održao radni sastanak sa načelnikom ZŠ OS BiH generalpukovnikom Senadom Mašovićem, njegovim zamjenikom generalmajorom Gojkom Kneževićem i načelnicima uprava i samostalnih odjeljenja Zajedničkog štaba OS BiH.

Ministar Helez je brifiran o misiji i zadacima OS BiH, o trenutnom stanju i aktivnostima koje se realiziraju, kao i o izazovima i poteškoćama sa kojima se susreće ukupan sistem odbrane BiH. Ministar je upoznat o stanju personala, pitanjima obuke i vježbi, kao i o dostignutim standardima u smislu borbene spremnosti, operativnih sposobnosti, stepenu interoperabilnosti i kompatibilnosti Oružanih snaga BiH sa zemljama članicama NATO-a i partnerskih zemalja. Prezentiran je dostignuti nivo implementacije dokumenta „Pregled odbrane BiH“ i „Plan modernizacije OS BiH“.

Ministar je informiran i o programima saradnje sa NATO-om, implementaciji Partnerskih ciljeva u okviru PARP programa, kao i o drugim značajnim pitanjima iz domena međunarodne, ali i regionalne saradnje. Kao uspješna polja rada i djelovanja OS BiH istaknuta je pomoć civilnim strukturama u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća, proces humanitarnog deminiranja, te rješavanje viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Bilo je govora i o aktivnostima na jačanju kapaciteta OS BiH, posebno u duhu obećane pomoći od strane NATO-a kroz odobreni „Program pomoći – DCB“, u vrijednosti od oko 50 miliona eura.

Istaknuti su i izazovi u radu od kojih je posebno naglašeno pitanje stanja personala i potreba zanavljanja istog, te pitanje osiguranja finansijskih sredstava u svrhu modernizacije opreme i sredstava za uspješno vršenje misije i zadataka OS BiH.

Ministar Helez se zahvalio načelniku Mašoviću na brifingu, iskazao je punu podršku aktivnostima OS BiH i obećao pomoć u rješavanju izazova i poteškoća u radu.

Najavljen je obilazak ministra Heleza u komandama i jedinicama OS BiH na svim lokacijama razmještaja, radi sagledavanja stanja u OS BiH kako bi se preduzele adekvatne mjere na poboljšanju uslova i rada pripadnika OS BiH. Na sastanku je iskazano zadovoljstvo povećanjem primanja za sve kategorije pripadnika OS BiH, te je izražena želja da se nastavi ovaj pozitivni trend kako bi se osigurali potrebni uslovi za ostanak mladih ljudi u našoj zemlji. 


Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba

7 FOTO GALERIJA