Vijesti

Potpisan Protokol o zbrinjavanju pasa lutalica na lokacijama OS BiH

10.5.2023

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potpisao je 10. maja 2023. godine Protokol o saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, o zbrinjavanju pasa lutalica na lokacijama Oružanih snaga BiH.

Fondaciju Dogs Trust zastupala je direktorica Međunarodnog dijela Fondacije Karen Reed, sa saradnicima. Ovim se nastavlja saradnja MO BiH i Dogs Trusta započeta u 2021. godini, a koja podrazumijeva veterinarsku obradu pasa lutalica na lokacijama OS BiH.

Ministar Helez se zahvalio direktorici Reed na dosadašnjem angažmanu i pomoći ove organizacije na rješavanju pitanja zbrinjavanja i adekvatnog tretmana pasa lutalica na lokacijama OS BiH. On je obećao i svu potrebnu podršku u realizaciji planova za ovu godinu i nastavak dosadašnjih aktivnosti, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

„Svijest o potrebi adekvatnog zbrinjavanja pasa lutalica u našoj zemlji još uvijek nije izgrađena u potpunosti, te je angažman ove organizacije od velike koristi i značaja“, rekao je ministar Helez.

Direktorica Međunarodnog dijela Fondacije Dogs Trust Karen Reed se zahvalila na saradnji MO i OS BiH i istakla da je ponosna na ono što je ova organizacija uradila u proteklih deset godina u Bosni i Hercegovini, izražavajući želju za nastavkom saradnje sa Ministarstvom odbrane BiH na ovom projektu. „Visoko cijenim  podršku rukovodstva Ministarstva odbrane BiH u realizaciji planova i aktivnosti sadržanim u ovom protokolu“, istakla je gospođa Reed.

Organizacija Dogs Trust je od oktobra 2021. godine na lokacijama OS BiH u Bileći, Butilama, Palama, Bihaću i Čapljini uspješno realizirala obradu pasa u veterinarskim stanicama, što je uključivalo sterilizaciju, vakcinaciju protiv bjesnila, čišćenje od unutrašnjih i vanjskih parazita i obilježavanje ušnim markicama.

U narednom periodu ova organizacija će nastaviti prikupljati informacije o broju pasa lutalica, a bit će i proširen broj lokacija OS BiH na kojima će se pratiti psi lutalice. U radu će se primjenjivati princip “CNVR – uhvati, steriliši, vakciniši i vrati“.

Novi Sporazum predviđa i finansijsku podršku za izradu idejnog projekta za smještaj deminerskih pasa OS BiH. Fondacija Dogs Trust je najveća dobrotvorna organizacija za dobrobit pasa iz Velike Britanije, osnovana 1891. godine. Fondacija ima za cilj da u okviru svoje ekspertize dobrovoljno pomogne lokalne vlasti da uspostave samoodrživi Sistem za upravljanje populacijom pasa u skladu sa državnim Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba

7 FOTO GALERIJA