Vijesti

Obavještenje: Provođenje posmatračkog leta BENELUX-а iznad Bosne i Hercegovine

15.5.2023

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH te Međunarodnim aerodromom Sarajevo, ugostiti misiju Posmatračkog leta iznad teritorije Bosne i Hercegovine zemalja BENELUX-a, Portugala, Rumunije i Španije, u sklopu međunarodnog Ugovora otvorena neba (Treaty on Open Skies), u periodu od 15. do 19. juna 2023. godine.

Ovom prilikom, građani se obavještavaju da se radi o najavljenom posmatračkom letu na kome će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti i Prateći tim Oružanih snaga BiH te da nema potrebe za zabrinutošću i strahom.

Misija će biti izvršena avionom zračnih snaga Rumunije (OSY14F), dok će sam let iznad teritorije, putanjom koja će biti dogovorena tokom priprema i snimanje teritorije određenim senzorima, biti obavljen dana 17. ili 18. maja 2023. godine. 

Ugovor “Otvorena neba” je sigurnosni aranžman koji svim zemljama članicama omogućava vršenje najavljenih, nenaoružanih izviđačkih letova preko cijele teritorije zemlje koja je predmet preleta, u cilju ustupanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina kao jedna od članica aktivno učestvuje u aktivnostima Sporazuma od 2003. godine.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba