Vijesti

Radionica na temu „Zračne operacije i obuka – Pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće“

22.11.2016

U organizaciji Ministarstva odbrane BiH i uz podršku NATO štaba u Sarajevu, u vojnoj bazi Butmir se od 22-24.11.2016 godine održava radionica na temu „Zračne operacije i obuka – Pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće“.

Pored predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, NATO štaba u Sarajevu i EUFOR-a, učesnici radionice su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo, BH ANSA, enitetskih ministarstava zdravlja i Distrikta Brčko, entitetskih ministarstava unutarnjih poslova i policije Distrikta Brčko, kao i predstavnici GSS iz Federacije BiH i Republike Srpske.

 

Cilj radionice je analiza postojeće situacije, te identifikacija i razvoj adekvatnog i funkcionalnog modela efikasne civilno - vojne saradnje na polju zračnih operacija u podršci civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće.

 

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su u mnogo slučajeva proteklih godina, u koordinaciji sa nekim od institucija BiH, pružali pomoć civilnim organima vlasti, te će prisustvo raznolikog broja učesnika značajno doprinijeti kvalitetu radionice i unaprijediti procedure zračnih operacija i obuke, kako unutar Bosne i Hercegovine tako i na međunarodnom nivou.

 

Ured za odnose s javnošću

Telefon 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba