Vijesti

Završena regionalna konferencija „Žene, mir i sigurnost“

8.3.2019

Trodnevna regionalna konferencija „Žene, mir i sigurnost“, organizirana u okviru Mreže načelnika generalštabova, završena je 8. marta 2019. godine, na Međunarodni dan žena u Domu OS BiH u Sarajevu.

Domaćin Konferencije, prve ikad održane u okviru Mreže načelnika generalštabova, bio je načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Senad Mašović, a organizirana je u saradnji s Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH.

Konferencija se realizirala  kroz pet panela, u cilju razmatranja stepena provođenja Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, koja se odnosi na afirmaciju rodne jednakosti, poboljšanje statusa i veću zastupljenost žena u institucijama i organizacijama odbrane i sigurnosti, kao i definiranje najboljih metoda za ostvarivanje rodne jednakosti u strukturama oružanih snaga te promoviranje rodne jednakopravnosti u međunarodnim mirovnim operacijama.

Nakon trodnevnog rada, doneseni su sljedeći zaključci o onome što je potrebno učiniti na unaprijeđenju provođenja Rezolucije UNSCR 1325:

 

1. Provesti temeljnu reviziju i analizu rodne ravnopravnosti u Oružanim snagama BiH, uključujući i pregled unutarnjih institucija (pregled politika, procedura i radne kulture), kao i vojne obuke i operacija, s naglaskom na kvalitativne podatke.

2. Imenovati vojne savjetnike za rodna pitanja i zaštite na najvišim nivoima strateškog i operativnog planiranja i komandi.

3. Postići sporazum o kreiranju doktrine i smjernica Rezolucije UNSCR 1325/WPS.

4. Postići dogovor o uvrštavanju rodno uslovljenih scenarija na obuci i vježbama Oružanih snaga.

 

Panelisti na ovoj konferenciji bili su visoki dužnosnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, visoki vojni dužnosnici zemalja iz regije, predstavnici NATO-a i Štaba NATO Sarajevo, EUFOR-a, UN WOMEN, UNDP, SEESAC i Misije OSCE-a u BiH, a doprinos u radu konferencije dalo je više od stotinu učesnika, od kojih je značajan broj pripadnica OS BiH i uposlenica MO BiH. Konferenciji su, između ostalih, prisustvovali i predstavnici oružanih snaga zemalja regije, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije.

 

Zatvarajući Konferenciju, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović istakao je da će provođenje ovih zaključaka omogućiti još bolje razvijanje rodne ravnopravnosti i zaštitu prava žena u OS i MO BiH. On je ponovio svoje zadovoljstvo činjenicom da su baš Oružane snage BiH prepoznate kao institucija koja je postigla značajne iskorake kada je u pitanju pravilno razumijevanje i provedba Rezolucije UNSCR 1325.

 

„Drago mi je da je na konferenciji od svih učesnika izražena velika doza senzibiliteta za pitanje rodne ravnopravnosti. Potreban je bolji državni pristup u svim državama da bi se osigurala još bolja zaštita prava žena u institucijama odbrane i sigurnosti,“ rekao je general Mašović.

On je posebno naglasio visoko profesionalan odnos pripadnica OS BiH u mirovnim misijama, koje ravnopravno sa svojm muškim kolegama predstavljaju najbolje ambasadore BiH u svijetu. Pozvao ih je da od svih ostalih u sistemu odbrane zahtijevaju jednako profesionalan pristup prema njima samima, kako bi mogle uspješno izvršiti ono što njihova služba nalaže.

 

U povodu okončanja Konferencije, zamjenica ambasadora Velike Britanije u BiH dr. Ruth Wiseman zahvalila se generalu Mašoviću, Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH na uspješnoj organizaciji ove konferencije, kao i učesnicima koji su doprinijeli plodonosnoj diskusiji.

"Zajedno smo definirali najvažnije inicijalne prioritete za integriranje Agende Žene, mir i sigurnost u OS BiH. Ovi koraci će postaviti temelje za stvaranje inkluzivnije i učinkovitije vojske, koja predstavlja cjelokupno društvo. Britanska ambasada u Sarajevu i britansko Ministarstvo odbrane će sarađivati sa OS BiH na provedbi ovog važnog zadatka, kako bi definirali dalje ciljeve, i razvili sveobuhvatan program reformi, kojima se rješavaju neka od pitanja koje su iznijeli panelisti u proteklih nekoliko dana."

 

Podršku organizaciji Konferencije pružili su i Štab NATO-a u Sarajevu, Komanda EUFOR-a, UNDP i Misija OSCE-a u BiH.

 

Konferencija je službeno okončana svečanim prijemom za pripadnice OS BiH i uposlenice MO BiH, povodom Međunarodnog dana žena. Zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić svim ženama je poželio uspjeh u daljem radu.

„Potpuno poštivanje rodne ravnopravnosti i prava žena garant su uspješne provedbe svih profesionalnih zadataka pred kojima se svi nalazimo. Ženama želim sretan svaki dan, i puno uspjeha u daljem radu u svojoj profesionalnoj službi,“ zaključio je Jusić.

 

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail: 
info@mod.gov.ba

10 FOTO GALERIJA