Vijesti

Ministarstvo odbrane BiH uskoro raspisuje konkurse za školovanje na stranim vojnim akademijama

28.2.2023

I ove godine, Ministarstvo odbrane BiH u različitim terminima od februara do juna raspisuje niz javnih konkursa za školovanje kadeta na vojnim akademijama u partnerskim državama, za mladiće i djevojke zainteresirane za profesionalnu vojnu službu u kategoriji oficira Oružanih snaga BiH.

Na konkurse će se moći prijaviti mladi od 18 do 21 ili do 22 godine starosti, ovisno od dužine trajanja školovanja na svakoj pojedinačnoj akademiji. Na službenoj web-stanici MO BiH, www.mod.gov.ba, tačnije na liknovima Oglasi/Konkursi (shorturl.at/bpDEU) i Postani pripadnik OS BiH (shorturl.at/dy014) objavit će se svi uslovi prijave i prijema za svaku pojedinačnu vojnu akademiju, u različitim terminima.

Ministarstvo odbrane BiH školuje kadete na prestižnim stranim vojnim akademijama u SAD-u, Velikoj Britaniji, Turskoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji i Grčkoj, kao i na vojnim akademijama zemalja iz regije: Hrvatskoj, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

S tim u vezi, zainteresirani se pozivaju da već sada, prije raspisivanja konkursa, dostave svoje ime i prezime, kontakt, datum rođenja i partnersku zemlju u kojoj bi željeli pohađati vojno školovanje, kako bi o detaljima konkursa bili direktno informirani čim se konkurs raspiše. Podaci se mogu poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba.

Da bi konkurisali za ovaj vid školovanja u inostranstvu, od kandidata se traži da su postigli najmanje vrlodobar uspjeh tokom četverogodišnjeg školovanja, da su postigli prosjek ocjena iz matematike vrlodobar u posljednje dvije godine školovanja, da poznaju rad na računaru, da imaju srednji nivo poznavanja engleskog jezika i dobru fizičku pripremljenost.

U procesu odabira za sve vojne akademije u inostranstvu, sa svim kandidatima za kadete provodi se testiranje općeg znanja, provjera fizičke spremnosti, psiho-test, testiranje engleskog jezika, kao i intervju. Za pojedine zemlje vrijede i dodatni uslovi koje treba ispuniti, a oni će biti navedeni u tekstu konkretnog konkursa.

Najuspješniji kandidati se upućuju na ljekarski pregled na klinici, čije troškove u potpunosti snosi Ministarstvo odbrane BiH. Po uspješno obavljenom ljekarskom pregledu, sa odabranim kandidatima se potpisuje Ugovor o školovanju, u kojem se preciziraju prava i obaveze, kako kadeta tako i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Svim kadetima iz Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane BiH osigurava besplatno školovanje, smještaj i ishranu za vrijeme školovanja, a kadeti imaju pravo i na stipendiju u visini od 25% od početne plate oficira čina potporučnik te dvije povratne karte tokom godine.
Video - Školovanje na stranim vojnim akademijama