Komanda za podršku - biografije

Zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije

5.3.2018

BIOGRAFIJA

Brigadir Zoran Dunović, zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

LIČNI PODACI

Datum rođenja: 31.01.1963. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Čin: brigadir

Trenutna pozicija: zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

ŠKOLOVANјE I EDUKACIJA

1982 - Zrakoplovna vojna gimnazija, Mostar

1986 - Zrakoplovna vojna akademija, Zadar

2000 - Generalštabna škola, Beograd

2009 - Škola nacionalne odbrane, Beograd

Brojni funkcionalni i specijalistički kursevi

DUŽNOSTI

1986-1993 - pilot na avionu J-22 „Orao,“ – 237.LBAe, 238. LBAe

1993-1994 - pomoćnik komandanta za letačke poslove, 892.MABr VRS

1994 - referent za sigurnost letenja i STS, 892.MABr VRS

1994-1997 - komandant 27.LBAe – 892.MABr VRS

1997-1999 - referent za letačku obuku, Komanda RV i PVO VRS

2000-2002 - referent za letačku obuku/inspektor, Komanda RV i PVO VRS,

2002-2004 - načelnik Odjelјenja rodova u Komandi RV i PVO VRS

2004-2006 - načelnik Odjelјenja za podršku u Komandi 1. puka ViPVO VRS

2007-2015 - v.d. komandanta/komandant Brigade ZiPZO OS BiH

2015-2018 - komandant Komande za upravlјanje personalom

2018 - zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

UNAPREĐENЈA

1986 - potporučnik

1987 - poručnik

1991 - kapetan

1992 - kapetan I klase

1995 - major

1999 - pukovnik

2003-2006 - pukovnik VRS/brigadir OS BiH