Zajednički štab OS BiH - biografije

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH

2.3.2018

BIOGRAFIJA

Generalpukovnik Senad Mašović

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 19.07.1969. godine, Sjenica

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: načelnik Zajedničkog štaba OS BiH

Formacijski čin: generalpukovnik

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA
-
Srednja vojna škola KoV - pješadija
- Vojna Akademija KoV- pješadija, oficir pješadije -VSS
- Magistar nauka u oblasti sigurnosnih i mirovnih studija
- Ratna škola operativno-strategijskog nivoa (Turkish War College) R. Turska

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

·         1997 - Štabni kurs, Turska

·         1997 - Obuka instruktora MPRI, BiH

·         1998 - Kurs komandanta brigade, BiH

·         2003 - Kurs engleskog jezika,BiH

·         2004 - Kurs „Partnership for peace and cooperation“, Mađarska

·         2005 - Kondiciranje engleskog jezika, BiH

·         2007 - Kodeks ponašanja o vojno-političkim aspektima sigurnosti, BiH

·         2007 - Demokratska kontrola OS, Hrvatska

·         2007 - Civilno-vojni odgovor na terorizam, BiH

·         2007 - OS SAD i Sporazum o konvencionalnim snagama, BiH

·         2008 - Kurs generalnog inspektora, BiH

·         2008 - Seminar „Vojni budžet“, BiH

·         2008 - Međunarodna odbrambena transformacija, Crna Gora

·         2009 - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH

·         2009 - Seminar „Strateško političko-vojna pitanja“, BiH

·         2010 - Kurs generalnog inspektora, BiH

KRETANJE KROZ SLUŽBU

·         1997-2000 - zamjenik Komandanta brigade, VF BiH

·         2000-2004 - zamjenik Komandanta brigade, FSR VF BiH

·         2004-2004 - načelnik Odeljenja za obuku i planove, ZK VF BiH

·         2004-2007 - načelnik Štaba 2. mbr, VF BiH

·         2007-2008 - načelnik Odjeljenja za operacije, ZŠ OS BiH

·         2008-2009 - v.d. komandanta brigade, 5.pbr OS BiH

·         2009-2013 - komandant brigade, 5.pbr OS BiH

·         2013-2018 - zamjenik NZŠ OS BiH za resurse, ZŠ OS BiH

          2018 - načelnik Zajedničkog štaba OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

·         1994 - major

·         1995 - pukovnik

·         2000 - brigadir

·         2010 - brigadni general

·         2014 - generalmajor

          2018 - generalpukovnik