Zajednički štab OS BiH - biografije

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije

2.3.2018

Generalmajor Ivica Jerkić

LIČNI PODACI
Datum i mjesto rođenja: 03.02.1968. godine, Blizanci, Čitluk
Bračni status: Oženjen
Postavljen na dužnost: Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije
Formacijski čin: generalmajor

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1997 – Komandno štabna škola HVU Zagreb
 • 1999 - Kineziološki fakultet, Zagreb
 • 2005 - Novinarstvo - Fakultet filozofskih i humanističkih znanosti, Mostar
 • 2007 - Ratna škola Ban Josip Jelačić, Zagreb

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • Upravljanje personalom - Njemačka
 • Upravljanje obukom MPRI
 • Kurs za generale (OSCE i NAVAL POST GRADUATE SCHOOL)
 • Kurs engleskog jezika, SAD
 • Upravljanje resursima odbrane na Institutu Monterey, SAD
 • Seminar za ključni personal (George C. Marshall, European Centar for Security Studies, Federal Republic of  Germany)

 • Godišnji seminar visokih oficira (GSCP Geneva Centar for Security Policy, Swiss Confederation)

 • Program strateškog liderstva (Strategic Leadership Programme, Ohrid / Macedonia

 • Seminar za visoke oficire za Centralnu i Istočnu Evropu, NR Kina

 • Više različitih kurseva i seminara u zemlji i inostranstvu

RADNO ISKUSTVO

 • 1992-1997 - savjetnik za ONP u brigadi
 • 1997-2001 - načelnik ONP brigade, S3 u 2.gbr VF BiH
 • 2001-2002 - zamjenik komandanta 2.gbr. VF BiH
 • 2002-2004 - komandant 2.gbr. VF BiH
 • 2004-2007 - načelnik štaba 1.gombr. OS BiH
 • 2007-2007 - načelnik Uprave za personal ZŠ OS BiH
 • 2007-2011 - komandant 4.pbr OS BiH
 • 2011-2013 - komandant OK OS BiH 
 • 2013-2018 - zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse
 • 2018 - zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1993. kapetan
 • 1994. major
 • 1997. pukovnik
 • 2005. brigadir
 • 2009. brigadni general
 • 2018. generalmajor