Vježbe u zemlji i inostranstvu

Završena druga kombinovana MEDEVAC vježba “Zajednička akcija 2009.”

22.10.2009

U Sarajevu, na lokalitetu kasarne “Rajlovac OS BiH” 21.10.2009. godine završena je zajednička kombinovana MEDEVAC vježba “ZAJEDNIČKA AKCIJA 2009”.

U Sarajevu, na lokalitetu kasarne “Rajlovac OS BiH” 21.10.2009. godine završena je zajednička kombinovana MEDEVAC vježba “ZAJEDNIČKA AKCIJA 2009”.
U vježbi su osim pripadnika Brigade zračnih snaga i protiv zračne odbrane i Brigade taktičke podrške OS BiH učestvovali i pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, MUP Kantona Sarajevo, CSB Istočno Sarajevo, Hitne medicinske pomoći Kantona Sarajevo, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Kliničkog centra Istočno Sarajevo, Profesionalne vatrogasne brigade Istočno Sarajevo, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, te Federalna uprava civilne zaštite.

U vježbi je učestvovalo pet helikoptera sa posadama i to: jedan helikopter Federalnog MUP-a tipa BELL 212, i četiri Oružanih snaga BiH: jedna “Gazela”, dva UH1H i jedan Mi8T. Sva oprema, vozila i helikopteri (koje su koristili učesnici) predstavljeni su i na TT zboru upriličenom poslije vježbe. Rukovodilac ovom veoma uspješnom vježbom, koju je organizirala Operativna komanda OS BiH, bio je pukovnik Ahmed Zubača.
Ovo je već druga vježba spašavanja i medicinske evakuacije u kojoj zajednički učestvuju pripadnici Oružanih snaga BiH i civilnih institucija na području BiH. Prva vježba je završena u Banja Luci 28.09.2009. godine.

Ciljevi zajedničke kombinovane MEDEVAC vježbe “ZAJEDNIČKA AKCIJA 2009.” bili su:
• uvježbavanje personala u izvršenju zadataka pružanja pomoći civilnim institucijama a u skladu sa raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima u slučajevima prirodnih i drugih nesreća;
• uvježbavanje procedura evakuacije povrijeđenih sa mjesta nesreće sa pristupačnih i nepristupačnih terena;
• uvježbavanje postupaka vojne policije kada u saobraćajnom udesu učestvuje vojno vozilo,
radna tačka 2.
• uvježbavanje zaštite napadnute vojne transportne kolone upotrebom raspoloživih borbenih sredstava i jedinica, zaštite, osiguranja područja napada, evakuacije povrijeđenih te nautralizacije prijetnji kako bi se nastavile operacije koje su u toku

Vodič za vježbu je dostupan o v d j e

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba