Dan OS BiH 2021
Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
19.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
15.11.2019
14.11.2019
13.11.2019
12.11.2019
8.11.2019
6.11.2019
Live stream - 16. godišnjica Oružanih snaga BiH
Prikaz operativnih sposobnosti OS BiH
OS BiH prezentacija 2021

       
NAŠA SNAGA
Poster - Dan OS BiH 2021.

Bilten

16. godišnjica OS BiH