Dan OS BiH 2021
Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
29.11.2021
29.11.2021
26.11.2021
4.12.2020
2.12.2020
1.12.2020
30.11.2020
30.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
Live stream - 16. godišnjica Oružanih snaga BiH
Prikaz operativnih sposobnosti OS BiH
OS BiH prezentacija 2021

       
NAŠA SNAGA
Poster - Dan OS BiH 2021.

Bilten

16. godišnjica OS BiH