LOGEX

Započela planska radionica za vježbu „LOGEX 13“

1.1.2013

U okviru pripremnih aktivnosti za međunarodnu logističku vježbu „LOGEX 13“ Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine su organizirale plansku radionicu „LOGEX 13“ koja se od 16. do 20. aprila 2012. godine održava u Domu Oružanih snaga BiH.

U okviru pripremnih aktivnosti za međunarodnu logističku vježbu „LOGEX 13“ Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine su organizirale plansku radionicu „LOGEX 13“ koja se od 16. do 20. aprila 2012. godine održava u Domu Oružanih snaga BiH.

Radionicu je 16.04.2012. godine otvorio zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH general-major Ante Jeleč, koji je istakao značaj dostizanja NATO standarda i važnost „Logex programa“ za učešće u mirovnim operacijama. Za Oružane snage BiH general Jeleč je istakao potrebu stalne obuke, vježbe, treninga, ali i modernizacije, kako bi se što kvalitetnije pripremili za implementaciju partnerskih ciljeva i ravnopravno učešće sa drugim NATO državama u mirovnim operacijama.
Također, general Jeleč se zahvalio Oružanim snagama SAD na pomoći u realizaciji vježbe „Logex13“, kao i na podršci oružanih snaga Velike Britanije, Finske, Češke, Danske, te NATO komandi za transformaciju.

Cilj radionice je predstavljanje NATO procedura za organizaciju, uspostavljanje i funkcioniranje nacionalnog elementa potpore (NSE), procedura sklapanja ugovora za pružanje logističke podrške u mirovnim misijama i izrada detaljnog plana razmještanja trupa. Krajnji produkt radionice će biti izrada organizacijsko-formacijske strukture NSE i detaljnog plana razmještaja jedinica OS BiH u vježbi „LOGEX 13“, koja će se održati u periodu 4-15.02.2013. godine u BiH.

Radionica se realizira pod mentorstvom i sponzorstvom Američke komande za Evropu (USEUCOM), te uz podršku oružanih snaga Velike Britanije, R. Finske, R. Češke, Kraljevine Danske i NATO komande za transformacije (ACT – Norfolk).

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba