Nadležnosti

Zadaci Oružanih snaga su:

a) učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani, uključujući i borbu protiv terorizma,
b) pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima u slučaju napada,
c) pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće,
d) protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini
e) ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.
 

Postani pripadnik OS BiH