Sektor za nabavku i logistiku

3.10.2013

Sektor za nabavku i logistiku

BORISLAV JEZERAŠKIĆ
pomoćnik ministra za nabavku i logistiku

Telefon: +387 33 286 530                                              
Adresa:Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj 98
e-mail: borislav.jezeraskic@mod.gov.ba

LIČNI PODACI

Datum  i mjesto rođenja                        02.01.1962. Travnik
Bračni status:                                        oženjen, otac troje djece

OBRAZOVANJE

  • Vojno-tehnički fakultet, Zagreb, 1981-1986., smjer hemijska tehnologija

PROFESIONALNA KARIJERA

  • Tehnolog u proizvodnji privrednih eksploziva, Vitezit-Vitez, 1986-1988.
  • Šef proizvodnje u proizvodnji baruta, SPS-Vitez, 1988-1995.
  • Odjel Nabava u FIS-Vitez, 1996-1998.
  • Marketing Manager u Nabavi u Economic-Vitez, 1998-2013.
  • Pomoćnik ministra za nabavku i logistiku Ministarstva odbrane BiH, 2013.

ZNANJE STRANIH JEZIKA

Engleski – aktivno

Njemački jezik – pasivno       

Nadležnosti
Sektor za nabavku i logistiku priprema smjernice, planove i programe koji se odnose na spremnost logistike Oružanih snaga. Sektor uspostavlja standarde koji trebaju biti implementirani unutar lanca komande kako bi se osigurala usklađena izrada i provedba planova i programa koji su kompatibilni sa NATO standardima.
Sektor za nabavku i logistiku sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

a) Odsjek za politiku, planove i logističke operacije
Vrši izradu smjernica i politika za logističke operacije odbrambenog sistema BiH, izrađuje regulative i smjernice za strategijsko planiranje u logističkom sistemu, izrađuje planove opremanja i modernizacije.

b) Odsjek za graditeljstvo i infrastrukturu
Vrši izradu politika i smjernica za upravljanje objektima i kontrolu infrastrukture, vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu obrabmenih struktura BiH, vrši upravljanje infrastrukturom i uspostavlja evidenciju o nekretninama.

c) Odsjek za ugovaranje, nabavku i prodaju
Vrši izradu smjernica i regulativa za nabavu, prodaju i odlaganje vojne opreme; vrši istraživanje proizvodnih kapaciteta u BiH; vrši nadgledanje ugovora za nabavku i prodaju.

d) Odsjek za snabdijevanje
Nadležan je za izradu smjernica i regulativa vezanih za snabdijevanje, obavlja upravne i stručne poslove vezane za materijalno zbrinjavanje MO BiH i OS BiH.

e) Odsjek za održavanje 
Učestvuje u izradi logističke šeme iz oblasti održavanja, učestvuje u izradi pravilnika, regulativa i propisa iz oblasti održavanja TMS. Predlaže budžet i pokreće ugovaranje usluga iz oblasti održavanja, te nadzire i prati primjenu pravilnika, regulativa i propisa iz oblasti održavanja. Daje prijedloge za opremanje OS BiH.

f) Odsjek za saobraćaj i transport
Odsjek za saobraćaj i transport nadležan je za izradu regulativa, pravilnika i propisa iz oblasti saobraćaja i transporta, predlaže budžet i pokreće ugovaranje nabavke sredstava i usluga, te nadzire i prati stanje sredstava iz nadležnosti saobraćajne službe.

g) Odsjek za sanitetsko-veterinarsku zaštitu
Vrši izradu propisa i drugih akata iz oblasti sanitetske i veterinarske službe, odgovoran je za organiziranje sanitetskog i veterinarskog osiguranja na svim nivoima; vrši poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti provođenja zdravstvene zaštite iz nadležnosti MO BiH.

h) Odsjek za nomenklaturu, standardizaciju i kontrolu kvaliteta
Vrši stručne i upravne poslove vezane za razvoj kodifikacijskog sistema za potrebe MO BiH i OS BiH; izrađuje regulative za standardizaciju sredstava na upotrebi u OS BiH.
 

  Interni dokumenti