Adresar ministarstva

12.2.2013

ODNOSI S JAVNOŠĆU:

PISARNICA:

e-mail: pisarnica@mod.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Dr. MUHAMED SMAJIĆ
tel: +387 33 285 520
fax: +387 33 285 522
e-mail: muhamed.smajic@mod.gov.ba

GENERALNI INSPEKTOR
Brigadni general MIRSAD AHMIĆ
tel: +387 33 756-437
fax: +387 33 756-452
e-mail: mirsad.ahmic@js.mod.gov.ba

SEKTOR ZA POLITIKU I PLANOVE
ADEM SPAHIĆ
Pomoćnik ministra za politiku i planove
tel: +387 33 285 540
e-mail: adem.spahic@mod.gov.ba

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SАRADNJU
ZORAN ŠAJINOVIĆ
Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju
tel: +387 33 285 600
e-mail: zoran.sajinovic@mod.gov.ba

SEKTOR ZA SIGURNOST I OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
Mr. Predrag Đurić pomoćnik ministra za sigurnost i obavještajne poslove
tel: +387 33 285 630
e-mail: predrag.djuric@mod.gov.ba

SEKTOR ZA KOMANDU, KONTROLU, KOMUNIKACIJE, KOMPJUTERE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA
Brigadir Zijad Klisura
v.d. pomoćnika ministra za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama
tel: +387 33 285 660
e-mail: zijad.klisura@mod.gov.ba

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PERSONALOM
Dr. SEAD MURATOVIĆ
Pomoćnik ministra za upravljanje personalom
tel: +387 33 285 691
fax: +387 33 285 691
e-mail:sead.muratovic@mod.gov.ba

SEKTOR ZA NABAVKU I LOGISTIKU
BORISLAV JEZERAŠKIĆ
Pomoćnik ministra za nabavku i logistiku
tel: +387 33 286 530
e-mail:borislav.jezeraskic@mod.gov.ba

SEKTOR ZA FINANSIJE I BUDŽET
Pomoćnik ministra za finansije i budžet
tel: +387 33 286 600
fax: +387 33 206 094
e-mail:

ODJELJENJE ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
STIPE LOZANČIĆ
Načelnik Odjeljenja za opšte i zajedničke poslove MO BiH
tel: +387 33 286 640
e-mail: stipe.lozancic@mod.gov.ba

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Šef  Ureda: Uma Sinanović

tel: +387 33 286 680, fax: 033 286 685
e-mail: uma.sinanovic@mod.gov.ba

URED ZA INTERNU REVIZIJU
MILE BALOTIĆ
tel: +387 33 285 525
e.mail: mile.balotic@mo.gov.ba

URED VOJNOG MUFTIJE
Vojni muftija Hadis Pašalić

tel: 033 285-590 fax: 033 286-691
e-mail:uredvmbih@gmail.com

KANCELARIJA PRAVOSLAVNOG DUŠEBRIŽNIŠTVA
Nastojatelj kancelarije: protojerej Milorad Milinković
tel: 033 285-598
fax: 033 286-692
e-mail: pravoslavno.svestenstvo@mod.gov.ba

URED KATOLIČKOG DUŠOBRIŽNIŠTVA
Ravnatelj ureda: biskup Tomo Vukšić
tel: 033 285 597, fax: 033 286 686
e-mail: vojni.ordinarijat@mod.gov.ba

ADRESA MINISTARSTVA ODBRANE BIH
Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo

ZAJEDNIČKI ŠTAB OS BIH
ADRESA ZAJEDNIČKOG ŠTABA OS BIH
Bistrik 5, Sarajevo
tel:  033 285 800
fax: 033 285 829
e-mail: info@js.mod.gov.ba

VOJNI PREDSTAVNICI U INOZEMSTVU

Vojnodiplomatsko predstavništvo BiH u R. Austriji
Brigadir Duško Matić
Vojni savjetnik u Misiji BiH pri OSCE i UN u Beču
Heinrichsgasse 4/1, 1010 Wien    
Ambasada BiH u Austriji
Vojni predstavnik BiH u R. Austriji
Tivoligasse 54,  1120 Wien
Tel: +43 1 812 22 56, +43 1 811 85 55 (Ambasada)
Mobile: +43 676 611 8750
Fax: +43 1 526 4741
e-mail: dusko.matic@js.mod.gov.ba   office@bhmission.at

Vojni dio Misije BiH pri NATO, Kraljevina Belgija
Brigadir, dr. Jasmin Čajić

Šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO, ujedno vojni predstavnik BiH pri EU
Blv. Leopold III, 1110 Bruxelles, Belgium
Tel: +32 2 707 9137, Fax: +32 2 707 2844,
e-mail: jasmin.cajic@mod.gov.ba  jcajic71@gmail.com

Brigadir Darijo Pajić
Zamjenik šefa Vojnog dijela misije BiH pri NATO, ujedno i vojni ataše u K. Belgiji
Blv. Leopold III, 1110 Bruxelles, Belgium
Tel: +32 2 707 2834, (+32) 485 80 79 93
Fax: +32 2 707 2844,
e-mail:darijo.pajic@js.mod.gov.ba

Pukovnik Dobrislav Biloš
Štabni oficir Vojnog dijela Misije BiH pri NATO
Blv. Leopold III, 1110 Bruxelles, Belgium
Tel: +32 2 707 9135, (+32) 486 52 33 49
Fax: +32 2 707 2701,
e-mail:dobrislav.bilos@js.mod.gov.ba

Vojni predstavnik BiH pri NATO SHAPE u VDM BiH pri NATO
Brigadir Edin Bajramović
Avenue de Lisbonne 25, 7010 Mons, Belgium
Tel: +32 6 544 8229,  (+32) 488 54 17 90
Fax: +32 6 544 5782,
e-mail: edin.bajramovic@mod.gov.ba

Vojnodiplomatsko predstavništvo BiH u R. Hrvatskoj, Zagreb
Brigadir Mato Đukić, vojni ataše
Ambasada BiH u RH, Torbarova 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 46 80 487,
Mob: (+385) 99 353 48 40,
e-mail:mato.djukic@mod.gov.ba   mato.djukic@gmail.com

Vojno-diplomatsko predstavništvo BiH u R. Srbiji, Beograd
Brigadir Senad Memić, vojni ataše
Vojni predstavnik BiH
Tel:+381 65 3666 891, +381 11 334 98 40
Fax: +381 11 334 9 830,
e-mail:senad.memic@js.mod.gov.ba

BMTF – Sjeverna  Makedonija – Skopje

Pukovnik Mirsad Čaluk, vojni predstavnik - štabni oficir
Tel: +389 72 238 112
e-mail: mirsad.caluk@mod.gov.ba

Vojnodiplomatsko predstavništvo BiH u R. Turskoj, Ankara
Brigadir Željko Drljača
Vojni predstavnik BiH
G.O.P.  06700 Ankara, Turkey
Tel: +90 530 340 54 06, +90 312 427 77 65
Fax: +903 124 273 604,
e-mail: zeljko.drljaca@mod.gov.ba

Vojnodiplomatsko predstavništvo BiH u SAD
Brigadir Zoran Batarilo
Vojni predstavnik BiH,
2109 E Street NW
Washington, DC 20037
Tel: +1 202 337 1500
Mobile: +1 202 280 4433
Fax: +1 202 337 1502
e-mail: zoran.batarilo@js.mod.gov.ba


Oficir za vezu sa Saveznom državom Maryland
Pukovnik Slobodan Simić, pomoćnik vojnom predstavniku BiH u SAD-u
450 Rue Saint Lo Dr
Reisterstown MD 21136-4541
Tel: +1 410 702 9068  +1 240 491 6109
Fax: +1  410 702 9060 (fax), e-mail: slobodansimicss@yahoo.com

Stalna Misija BiH pri UN, New York, SAD
Vojni savjetnik, brigadir Jasmin Katica
tel.: +1 212 297 2583, +1 646 309 5127
e-mail: jasmin.katica@js.mod.gov.ba  jasminkatica@gmail.com


Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

Vojni ataše, brigadir Nedžad Sadiković

tel.: +44 785 0905 312, +44 2080173245

e-mail: nedzad.sadikovic@mod.gov.ba


Ruska Federacija

Vojni ataše, brigadir Rade Simić

tel.: +7 985 583 3968  +7 499 147 6488

e-mail: rade.simic@js.mod.gov.ba


SR Njemačka

Vojni ataše, brigadir Davor Krolo

tel.:  +49 303 462 5978, +49 174 379 3898

e-mail: davor.krolo@mod.gov.ba

Komande i štabovi NATO-a

R. Italija, Napulj
Brigadir Predrag Visković, vojni predstavnik BiH pri NATO Komandi u Napulju,
Tel: +39 335 786 9204, +39 081 721 3120

SR Njemačka, Oberammergau
Pukovnik Savo Vidaković, vojni predstavnik u NATO školi Oberammergau
NATO School, Am Rainenbichl 54, 82487 Oberammergau, Germany
Tel.: +49 170 595 4237, +49 8822 9481 2416
Fax: +49 8822 9171 2411
e-mail: vidakovic.savo@natoschool.nato.int 

Holandija, Brunssum
-
Štabni oficir za vojnu saradnju
Joint Force Command HQ Brunssum
Rimburgerweg 30, 6445 Brunssum, Netherland
Tel:  +31 (0) 45 526 3092
Fax:  +31 45 526 2641
e-mail:   

Američka centralna komanda - USCENTCOM
-
Predstavnik BiH Bagle Village, CPG CENTCOM
7115 S.Boundary BVLD
McDill AFB, FL, 33621, USA
Tel:       +1 813 827 4516 (CPG) 
            +1 813 827 1451 (SNR)
Mobile: +1 813 841 0573
e-mail:  

Centar za sigurnosnu saradnju – RACVIAC
Pukovnik Ivica Budimir
Stari hrast 53, Rakitje,
HR-10437 Bestovje, Hrvatska
Tel:  +385 1 3330 835
Mobile:  +385 91 468 2003
Fax:  +385 1 3330 809
e-mail: ivica.budimir@js.mod.gov.ba    ibudimir@racviac.org

 

Video - Immediate response 2021