Sektor za komandu, kontrolu i komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama

3.10.2013

Sektor za komandu, kontrolu i komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama

ZIJAD KLISURA

v.d. pomoćnika ministra za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama

Telefon: +387 33 285 660                                           
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98

e-mail: zijad.klisura@js.mod.gov.ba

Nadležnosti

Sektor za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama (4KUI) vrši poslove u vezi sa uspostavljanjem interoperabilnog komunikacijskog sistema, te upravljanje informacijama i kompjuterskom tehnologijom koja se odnosi na komunikacije i upravljanje informacijama u cijelom odbrambenom sistemu BiH.

Sektor K4UI sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

a) Odsjek za standardizaciju i sigurnost komunikacija
Planira i organizira sistem standardizacije i sigurnosti komunikacija, osigurava kompatibilnost sistema u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

b) Odsjek za upravljanje informacijama
Planira i koordinira poslove na izgradnji, upravljanju i korištenju informacionih sistema i informacionih resursa u odbrambenim strukturama BiH.

c) Odsjek za telekomunikacijsku i informatičku podršku
Nadležan za planiranje i koordinaciju poslova na nabavci opreme i softvera; implementaciju, održavanje i administriranje telekomunikacijskih i informacionih sistema i resursa za potrebe odbrambenih strukura BiH.

INTERNI DOKUMENTI

Politika upravljanja elektromagnetnim spektrom za potrebe odbrane

Pravilnik o izdavanju resursa stacionarnih komunikacijskih čvorišta

Odluka o utvrđivanju cjenovnika izdavanja u zakup resursa Stacionarnih komunikacijskih čvorišta