Nadležnosti

Nadležnosti

 • stvaranje i održavanje odbrambenog kapaciteta kako bi se osigurala zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine,
 • zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima vezanim za pitanje odbrane,
 • nadzor nad svim subjektima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
 • izradu, pregled i ažuriranje odbrambene politike Bosne i Hercegovine koju odobrava Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine,
 • izradu i odobravanje politika i propisa u pogledu organizacije, administracije, obuke, opremanja i upotrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
 • osiguravanje da Bosna i Hercegovina poštuje međunarodne obaveze vezane za pitanja odbrane,
 • aktiviranje jedinica rezervnog sastava za sve operacije, izuzev planirane obuke,
 • razmještaj ili upotrebu bilo kojeg dijela Oružanih snaga izvan Bosne i Hercegovine za sve operacije ili aktivnosti obuke,
 • izdavanje instrukcija načelniku Zajedničkog štaba Bosne i Hercegovine za upotrebu ili razmiještanje jedinica Oružanih snaga unutar Bosne i Hercegovine za potrebe koje nisu obuka,
 • uspostavu postupka za odobravanje vojne pomoći civilnim vlastima u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća, po ovlaštenjima datim od Predsjedništva Bosne i Hercegovine,
 • ustanovljavanje postupka koji osigurava transparentnost funkcija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i
 • ostale zakonske nadležnosti.
   
Postani pripadnik OS BiH