Sektor za upravljanje personalom

19.7.2013

Sektor za upravljanje personalom

Dr. SEAD MURATOVIĆ
pomoćnik ministra za upravljanje personalom

Telefon: +387 33 285 691
Fax: +387 33 285 691
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98
e-mail: sead.muratovic@mod.gov.ba


Biografija

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja: 18.11.1966., Foča
Bračni status: oženjen, otac dvoje djece

OBRAZOVANJE:

  • Fakultet Političkih nauka, Sarajevo, 1989.
  • Kurs „Lideri za 21. stoljeće”, Centar za evropske sigurnosne studije – Garmiš-Partenkirhen, Njemačka, 1998.
  • Postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka, Sarajevo, 2006.
  • Doktor nauka, Fakultet političkih nauka Sarajevo, 2013.

PROFESIONALNA KARIJERA:

  • Privatni biznis, 1990.-1992.
  • Pripadnik Armije RBiH, 1992.-1997.
  • Načelnik Odjeljenja u FMO BiH, 1997.-2004.
  • Pomoćnik ministra u FMO BiH, 2004.-2007.

ZNANJE STRANIH JEZIKA: Engleski i njemački jezik                                                       

Nadležnosti

Sektor za upravljanje personalom vrši kadrovske i personalne poslove, poslove vođenja personalne i druge srodne dokumentacije koja se odnosi civilna i profesionalna vojna lica, osigurava da svaki državni službenik ima nesmetan pristup svom dosijeu, usklađuje potrebne aktivnosti i saradnju sa Agencijom za državnu službu, dostavlja potrebe za zapošljavanje državnih službenika i zaposlenika, vrši obradu potrebne dokumentacije vezano za statusna pitanja pripadnika Ministarstva odbrane, Zajedničke komande i Operativne komande OS BiH.

Sektor za upravljanje personalom sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

a) Odsjek za upravljanje vojnim personalom
Upravlja vojnim personalom u MO i OS BiH, upravlja vojnom karijerom, vrši ocjenjivanje i unaprijeđenje, prijem u službu i prestanak vojne službe, regulisanje stanja u službi PVL, nadležan je za pitanja vojne discipline i stimulativnih mjera, sistem klasifikovanja vojnih lica i praćenje popune.

b) Odsjek za upravljanje civilnim personalom
Izrađuje i osigurava implementaciju politika, smjernica i propisa za upravljanje civilnim personalom u MO i OS BiH: prijem u službu, praćenje popune, regulisanje stanja u službi, ocjenjivanje, stimulativne mjere, prestanak službe, administriranje plata i naknada, personalna evidencija, penziono i zdravstveno osiguranje i prestanak službe. 

c) Odsjek za školovanje, obuku i profesionalna pravila
Predlaže smjernice i politike za školovanje i obuku profesionalnih vojnih lica i civilnih lica, utvrđuje potrebe za obukom vojnih i civilnih lica u zemlji i inostranstvu, propisuje politike i standarde za izbor kandidata za školovanje i obuku.

d) Odsjek za popunu, zadržavanje u službi i rezervu
Predlaže smjernice, politike i procedure po pitanju popune, zadržavanje u službi i rezerve, utvrđuje potrebe za popunom novih lica i potrebe za rezervom.

e) Odsjek za tranziciju personala
Vrši upravni nadzor nad primjenom Zakona i drugih propisa iz oblasti tranzicije personala, prati, koordinira i priprema projekte u oblasti tranzicijskih aktivnosti.

Interni dokumenti: