Odbrambeni dokumenti

Odbrambeni dokumenti

27.4.2016

Odbrambeni dokumenti

Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine

Odbrambena politika Bosne i Hercegovine

Strategija vanjske politike Bosne i Hercegovine za period 2018-2023.

Put u partnerstvo za mir

Mnogi se protive promjenama jer se boje nesigurne budućnosti koju one stvaraju. Stoga moramo predvidjeti, opisati i ucrtati put u sigurnu budućnost, koja je cilj Bosne i Hercegovine. Partnerstvo za mir, NATO i Evropska unija – to je budućnost koja nudi sigurnost i prosperitet, mnogo veće nego što ih nudi sadašnja situacija.

Bijela knjiga

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u julu 2001. godine donijelo zaključak, kojim je izražena spremnost Bosne i Hercegovine da prihvati obaveze i prava u porodici ravnopravnih evroatlantskih naroda, te da sudjeluje i aktivno doprinosi kolektivnoj sigurnosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, isto tako, jasno izrazilo opredjeljenje za uključenje Bosne i Hercegovine u evropske i evroatlantske integracije i program Partnerstvo za mir, kao i za provedbu potrebnih reformi odbrambenog sistema i reorganizacije oružanih snaga.

 Imajući u vidu ove ciljeve, u protekle tri godine učinjeni su veliki napori, kako bi se stvorilo okruženje neophodno za uspješan proces reformi odbrambenog sistema, postigla unutrašnja stabilnost, te stvorili uslovi za kredibilnu kandidaturu za NATO-ov program Partnerstvo za mir .

Vojna doktrina Oružanih snaga BiH
  • Dokument "Vojna doktrina" možete preuzeti ovdje.
  • Skraćenice korištene u dokumentu se nalaze ovdje.
Doktrina obuke Oružanih snaga BiH Komisija za reformu odbrane (Izvještaj 2005)

Komisija za reformu odbrane zasniva svoje preporuke na kontinuiranom nastojanju da se osigura vjerodostojna kandidatura Bosne i Hercegovine za članstvo u Partnerstvu za mir, zakonskoj obavezi Bosne i Hercegovine i entitetskih institucija da rade na pristupanju NATO-u u skladu sa članom 80. Zakona o оdbrani, pismu generalnog sekretara NATO-a od 16. decembra 2004. g. predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine, mandatu Komisije koji je sadržan u Odluci Visokog predstavnika od 31. decembra 2004.g., te Odluci Predsjedništva BiH od 23. februara 2005.g. u kojoj se izražava opredjeljenje za članstvo u NATO-u.

Postani pripadnik OS BiH